Laatukuuluu käyttää induktiosilmukkajärjestelmien testaukseen ja laatukartoitukseen Qlu Oy:n kehittämää ja patentoimaa laatukartoitusjärjestelmää.  Qlu-kartoituksessa järjestelmät ja palvelupistesilmukat testataan ja merkitään SFS-EN 60118-4:2014 standardin mukaisesti.

Kartoitettujen induktiosilmukkajärjestelmien (huonesilmukat) sekä palvelupisteiden tiedot julkaistaan Qlu:n kuuloesteettömyysportaalissa kuulokuvat.fi.

Induktiosilmukkajärjestelmät

Qlu-kartoituksen avulla tilan induktiosilmukkajärjestelmän kuuluvuudesta tehdään induktiosilmukan kuuluvuuskartta, jonka avulla kuulolaitteiden käyttäjä löytävät paikat joissa he kuulevat hyvin. Kartoituksesta toimitetaan asiakkaalle raportti, josta käy ilmi kartoituksen lopputulos sekä kerrotaan mahdolliset parannusehdotukset.

Palvelupistesilmukat

Palvelupistesilmukat testataan SFS-EN 60118-4:2014  standardin määrittelemistä pisteistä.